Hyra stuga Stocken

– Genom oss kan du hyra stugor och hus i Stocken

Hyr hus i Stocken

Stocken är ett mycket litet kustsamhälle, men liksom övriga fiskelägen karaktäriseras det av en mycket tät och till synes helt oreglerad bebyggelse. Bostadshusen är av varierande ålder, men exteriört är de väl sammanhållna och ofta också väl bevarade.

De äldsta skriftliga uppgifterna om Stocken härrör från en skatte-mantalslängd daterad 1617. Under 1700-talets givande sillperiod ökade folkmängden på Stocken.