Allmänna villkor 2021-2024
Stugförmedling

1. Hyresavtal

Vid bokning sluter hyresgästen ett bindande avtal med Kobbar & Skär, som förmedlare. Avtalet gäller mellan dig som hyresgäst och stugans ägare. Kobbar & Skär är endast förmedlare och är således ansvariga endast som sådan.

2. Bokningen

Bokningen sker genom att bokningsförfrågan accepteras och/eller bokningsbekräftelse skickats ut.

3. Betalning

Bokningsavgiften (förskottsbetalning) ska betalas vid bokningstillfället. Resterande hyressumma inbetalas senast 35 dagar innan datum för incheckning. Om någon av dessa inte betalas i tid förfaller bokningen och då har förmedlaren rätt att hyra ut till annan hyresgäst, bokningsavgiften (förskottsbetalning) återbetalas ej.

För att bokningen ska gälla krävs att överenskomna betalningar till exempel bokningsavgiften, slutsumma och/eller deposition sker enligt angivet senaste datum.

Sker betalningen online med betal- / kreditkort via Kobbar & Skär Stugförmedling AB’s hemsida garanterar du att kortet som används är ditt eget och att det finns/kommer att finnas täckning för de betalningar/reservationer som kommer att göras enligt avtal t.ex. vid eventuell deposition som reserveras på kortet några dagar innan ankomst, vidare garanterar du att kortets giltighetstid sträcker sig till minst en månad efter utcheckningsdatum.

Om någon / några av betalningarna inte betalas enligt avtalat eller inte kan genomföras t.ex. reservation som ej kan genomföras, att det inte finns tillräckligt med pengar eller av annan orsak förfaller bokningen och tillgången till hyresobjektet kan komma att stoppas.

4. Avbeställning

Ångerrätt
Normalt sett har du som konsument 14 dagars ångerrätt när du köper något på distans, men det finns ett undantag i lagen; köp av resor och hotellvistelser.

Undantaget gäller alla typer av resor ex. flyg-, tåg- och charterresor, samt hotellvistelser och semesterboenden såsom hyra av campingplats eller stuga.
Du kan läsa mer via länken Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eller på konsumentverkets hemsida avsnitt ”När ångerrätten inte gäller”.
Villkoren kan se olika ut beroende på företag.
Följande gäller när ni bokar hos oss:

Sker avbeställning 70 dagar eller mer innan datum för incheckning återbetalas 50% av erlagda betalningar och fastigheten blir till förfogande för uthyrning återigen. Sker avbeställning mindre än 70 dagar före datum för incheckning återbetalas 0% av erlagda betalningar och fastigheten blir till förfogande för uthyrning återigen.

5. Desposition

I vissa stugor, ska man lämna en depositionsavgift som säkerhet. Ibland handhar Kobbar & Skär depositionen och då betalar Kobbar & Skär tillbaka den efter ni lämnat stugan och den blivit godkänd eller så lämnar ni depositionen direkt till stugägaren vid ankomst och får tillbaka den av stugägaren när ni lämnar stugan och den är godkänd av ägaren.
Kolla i er bokningsbekräftelse vad som gäller för just er stuga.

6. Avbeställningsskydd

Det åligger hyresgästen att anskaffa avbeställningsskydd.

7. Uthyrningstiden

Om inget annat är överenskommet så gäller incheckning från kl. 16:00 på första dagen av hyrestiden och utcheckning senast kl.10:00 på sista hyres dagen. (Lågsäsong/weekend gäller oftast helt andra in och utcheckningstider)

8. Stugorna

Stugorna/husen Kobbar & Skär förmedlar, är oftast privata och det kan vara så att i vissa stugor så finns det privata saker i skåp och lådor. De brukar vara markerade som privat. Alla bilder stämmer inte alltid exakt med våra bilder eftersom ägarna kan ha renoverat, bytt ut möbler eller annat. Dock måste det alltid vara likvärdigt eller till det bättre.

9. Vid ankomst

Legitimation kan komma att avkrävas vid ankomst.

10. Vid avresan

Slutstädning vid avresa:

Hyresgästen är ansvarig att lämna huset/stugan i samma städat skick som man fick stugan i.
Några få stugor/hus har slutstädning inkluderat i priset, checklista för vad som ingår i slutstädning medföljer i välkomstmejlet/finns i stugan.
Checklista för vad som måste städas oavsett om städning är inkluderad eller ej medföljer vid välkomstmejlet/ finns i stugan, kolla vad som ingår i er bokning.
Eventuella skador förorsakade av hyresgästen skall betalas av hyresgästen. Är städningen bristfällig, avdrages kostnader för detta på depositionen.

11. Force majeure

Om Kobbar & Skär Stugförmedling AB och/eller fastighetsägaren är förhindrad eller väsentligen begränsad i utförandet av sina skyldigheter enligt avtalet på grund av force majeure och/eller andra extra-ordinära händelser eller omständigheter, inkluderande men inte begränsat till krig, natur-katastrofer, utsläppskatastrofer, torka, andra extraordinära väderförhållanden, epidemier, pandemier, karantäner, stängning av gränser eller geografiska områden, livsmedelsbrist och/eller ransonering, trafikförhållanden, avbrott i valutahandel, strejker, lockouter, och oavsett om någon av dessa force majeure-händelser och/eller
andra extraordinära händelser eller omständigheter var förutsebara vid tidpunkten för bokningen, har Kobbar & Skär Stugförmedling AB och/eller fastighetsägaren rätt att häva avtalet utan att varken Kobbar & Skär Stugförmedling AB eller fastighetsägaren ska vara ansvarig för att inte ha uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet.

Kobbar & Skär Stugförmedling har rätt att behålla de betalningar som har erlagts till Kobbar & Skär Stugförmedling av hyresgästen om force majeure och/eller andra extraordinära händelser eller omständigheter föreligger.

12. Reklamation, Brister

 Klagomål på dåligt städad stuga/missnöje vid ankomst ska rapporteras till Kobbar & Skär Stugförmedling eller fastighetsägaren (om dennes kontaktuppgifter finns i stugan/välkomstmejlet) senast incheckningsdagen! Kobbar & Skär eller fastighetsägaren har då möjlighet att åtgärda problemet.

Inkommer inte några anmärkningar på incheckningsdagen godkänner ni stugan i dess befintliga skick.

Reklamationer som avser skador eller andra brister, ska meddelas snarast möjligt och senast 48 timmar från hyresperiodens start eller vid tidpunkten då den upptäcktes. De ska rapporteras till Kobbar & Skär Stugförmedling eller fastighetsägaren.

Hyresgästen måste vid en reklamation ge Kobbar & Skär Stugförmedling/fastighetsägaren en rimlig tidsfrist för att rätta till eller reparera en eventuell skada. Sker avresa från semesterbostaden innan avtalad utchecknings datum, utan att meddela Kobbar och Skär eller fastighetsägaren riskerar hyresgästen att inte kunna häva avtalet vid allvarliga brister eller att ställa krav på ersättning eller prisnedsättning. Det anses då att hyresgästen själv har omöjliggjort avhjälpning eller reparation av den eventuella skadan.

Kobbar & Skär Stugförmedling förbehåller sig rätten till att flytta hyresgästen till en annan semesterbostad av motsvarande pris och kvalitet. Om den framförda reklamationen enligt hyresgästens mening inte lösts på ett tillfredsställande sätt under hyresperioden, skall den för efterföljande behandling skickas skriftligen till Kobbar & Skär Stugförmedling senast 14 dagar efter datum för utcheckning. Skriftliga reklamationer skall skickas till: Kobbar & Skär Stugförmedling AB, Tyfta 560, SE 473 94 Henån eller per email till info@kobbaroskar.com. Ett eventuellt ersättningsansvar omfattar endast direkt ekonomisk skada. För indirekta skador (följdskador) eller skador av icke-ekonomisk karaktär (ideell skada) kan Kobbar & Skär Stugförmedling eller Husägaren inte ställas till ansvar för.

Om Kobbar och Skär Stugförmedling erbjuder att avhjälpa bristen kan gästen inte åberopa bristen om avhjälpandet sker inom rimlig tid. Avhjälpandet får även ske genom en omplacering till annan likvärdig stuga.
Om gästen inte informerar Kobbar & Skär Stugförmedling/fastighetsägaren om brister har hen inte rätt att häva avtalet eller kräva ersättning för detta.

13. Trädgård med blommor, frukt och bär

I de fastigheter där trädgård ingår så har hyresgästen rätt att i måttlig mån skörda bär och frukter till husbehov efter säsong samt att ta in snittblommor. Dock får buskar, träd och andra växter inte skadas eller trimmas.

14. Antal bäddar och personer i stugan

Stugan får användas av högst det antal personer som det angivits bäddar för i beskrivningen. I vissa fall kan efter förfrågan ytterligare nattgäst få ackommoderas och då med en överenskommen tilläggskostnad.

Åldersgräns för att hyra våra stugor är att man ska fylla 25 år samma år uthyrningen sker. Inga fester får förekomma i stugorna.

15. Husdjur

Husdjur får endast medtas om hus beskrivningen medger detta eller att det överenskommits skriftligen i bokningsbekräftelsen och då ej fler än det antal som nämnts. Husdjuren får ej vara i möblerna. Noggrann städning krävs.

16. Rökning

Rökning är ej tillåtet i stugorna. Vi kan dock aldrig garantera att det inte varit någon som rökt i stugan. Vid överträdelse debiteras en avgift på 4000 kr.

17. Slitage

Med förslitningar menas normalt slitage, inte slitage som uppkommit vid oaktsamt förfarande.

18. Försäkring

Hyresgästen ansvarar för att ha en hemförsäkring som täcker eventuella skador i huset, eller på husets egendom, som uppkommer vid olyckshändelse eller vid oaktsamhet under vistelsen. Den hyresgäst som står ansvarig för stugan är också ansvarig för att stugan lämnas i samma skick som man fann den. Skulle något inträffa som orsakar skador av större värde än depositionen, skall hyresgästen kontakta sitt försäkringsbolag.

19. Ansvar för skada/vållande av skada

Varken husägare eller förmedlare har ansvar för hyresgästens personliga egendom. Skulle hyresgästen handla vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att fastigheten skadats eller att egendom tillhörande fastigheten har förkommit eller skadats, ansvarar hyresgästen för detta.

20. Internet/Wifi

I vissa stugor är Wifi/internet begränsad, Kobbar & Skär kan inte garantera att nedladdning/uppladdning har/klarar en viss hastighet eller att den klarar yrkesmässig trafik.

21. Medtag själva följande

Gästen uppmanas att själv ta med sänglinne, handdukar, kökshanddukar, samt diskmedel och toalettpapper då Kobbar & Skär inte kan garantera att detta finns i stugan.

Till vissa stugor går det att hyra sänglinnen mm, mer information finns i så fall på stugans sida eller som tillval i bokningen.

22. Kalas / Någon fyller år

Vill ni fira kalas och det medför att vänner mm kommer på besök till stugan, måste detta först godkännas av Kobbar & Skär / Stugägaren. Detta beror på att stugans avlopp, sophantering mm, ej är gjorda för fler personer än som angivits.

23. Husvagn/Husbil

Har man med husvagn/husbil/tält mm så måste man först meddela Kobbar & Skär/stugägaren . Många av våra stugor har ej möjlighet att förvara husbil/husvagn/tält på tomten.

24. Lag och Jurisdiktion

Detta avtal ( och eventuella tvister, krav, eller förfarande av vilken typ som helst som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med användningen av denna webbplats ”www.kobbaroskar.com” och/ eller bokningsfunktionen som erbjuds på denna webbplats ) regleras av och skall tolkas i enlighet med Svensk lag. Du godkänner härmed de Svenska domstolarnas exklusiva jurisdiktion i alla tvister som härrör från eller relaterar till användningen av denna webbplats.

Allergistugor

Vi har inga allergistugor och kan inte garantera att våra stugor är allergivänliga. I vissa stugor står det att inga husdjur får medfölja. Ägarna kan dock själva ha husdjur, men vill ej att andra har med husdjur. Kobbar & Skär tar ej på sig ansvaret för förekommande allergiska rektioner i våra stugor.

Överlåtelse av stugan

Det är inte tillåtet att överlåta stugan till 3:e part. Den person som bokat stugan har ansvaret för denna under hyrestiden och att stugan lämnas i gott och städat skick.

GDPR- Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som

  • För/efternamn
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Bostadsadress
  • Kontoinformation

Syftet med behandlingen av uppgifterna är att bl.a. ingå ett avtal med stugägaren genom Kobbar och Skär stugförmedling AB gällande hyra av semesterhus och att i förekommande fall där stugägaren behöver uppgifter för
att upprätthålla en god service förse stugägaren med nödvändiga kontaktuppgifter, samt att administrera ekonomiska transaktioner.

Vi får era personuppgifter genom att ni
1. skickar in en bokningsförfrågan via vår hemsida
2. ingår ett avtal med stugägaren genom Kobbar och Skär.

Vad som händer om ni inte lämnar dessa personuppgifter vid
punkt 1. Bokningsförfrågan behandlas ej.
punkt 2. Inget avtal kan ingås.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att teckna ett avtal med stugägaren genom Kobbar och Skär gällande hyra av semesterhus.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Vi sparar uppgifterna för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, vi sparar dem så länge det finns lagliga krav eller längst två år, vi delar i vissa fall personuppgifterna med banken där det krävs för in/utbetalningar.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Kjell Björnemyr
e-post: ekonomi@kobbaroskar.com
orgnr:559237-9084

Tryckfel på hemsidan och övriga dokument

Vi reserverar oss för tryckfel på hemsidan eller fel i text på våra dokument. Vi är en liten stugförmedling och gör att allt för att försöka beskriva våra stugor och hus så tillförlitligt det går.